Peticija – NIČ REVŠČINE, UKREPAJMO ZDAJ

Razširjenost revščine v Evropi je velika sramota za našo družbo in je nedopustna. Nujno je takojšnje ukrepanje. Zato je vsaj deset resnih razlogov:

– 85 milijonov ljudi v EU živi v revščini,

– vsak peti otrok v EU živi v revščini,

– eden od štirih samskih ljudi, starih nad 65 let, živi v revščini,

– 60 milijonov ljudi v vzhodni Evropi živi z manj kot 2 € na dan,

– okoli 280.000 ljudi naj bi bilo žrtev trgovine z ljudmi v Evropi,

– 1 od 10 ljudi v EU, kljub zaposlenosti, živi v revščini,

– 7,2 milijona prebivalcev srednja in vzhodne Evrope je nepismenih,

– 73% državljanov EU je mnenja, da je revščina v njihovi državi zelo razširjena,

– vsak sedmi človek, v starosti od 18 do 24 let, predčasno zapusti šolanje,

– 8 od 10 romskih otrok v EU se sooča s ločevanjem v šoli.

Vir: www.zeropoverty.org

Vsak človek mora imeti pravico do zadostnih sredstev za dostojno življenje. Posamezniki in institucije morajo s skupnim sodelovanjem prevzeti odgovornost za odpravljanje revščine. Še pomembnejše pa je preprečevanje revščine z usmerjanjem socialnih politik v investiranje in osredotočenost na otroštvo in prehodna življenjska obdobja, v katerih smo posamezniki najbolj ranljivi.

Caritas Evropa in njene članice s peticijo pozivajo vse, ki sprejemajo odločitve, da se do leta 2015 s konkretnimi ukrepi zavzamejo za izkoreninjenje revščine otrok v Evropi, zagotovitev minimalne ravni socialne varnosti za vse, povečanje zagotavljanja socialnih in zdravstvenih storitev in zagotavljanje dostojnih delovnih mest.

Podpis peticije v slovenskem jeziku je mogoč na spletni strani: http://www.zeropoverty.org/sl/petition
Vsi ti ukrepi so še kako aktualni tudi v Sloveniji. Revščina se nezadržno povečuje. Število prejemnikov pomoči Karitas je iz lanskega leta naraslo za 41% na več kot 136.000 oseb. Nove stiske nastajajo zaradi brezposelnosti in neprimernega plačila za opravljeno delo. Starši in njihovi otroci se soočajo z resnimi težavami s financiranje osnovnošolskega izobraževanja, ki naj bi bilo brezplačno. Tako je v lanskem letu pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 8.000 otrok. Po podatkih strokovnih delavcev narašča število brezdomcev, naraščajo duševne stiske in zasvojenost z alkoholom. Mnogo starejši, ki živijo sami v gospodinjstvu, se ne morejo več sami preživljati. Na Slovenski Karitas pozivamo politike naj skrbno pretehtajo predlagane spremembe na področju davčne, zdravstvene in delovne zakonodaje, da ne bodo napovedane spremembe povzročile še večjo socialno izključenost najrevnejšega dela prebivalstva v Sloveniji.

Aktivnosti Slovenske Karitas v letu 2010:

Slovenska Karitas je v mesecu marcu pričela z zbiranjem podpisov na občnih zborih škofijskih karitas. Na tak način se je do sedaj zbralo 450 podpisov. Svoj podpis je mogoče oddati tudi na spletni strani:http://www.zeropoverty.org/sl/petition Zbiranje se bo nadaljevalo do začetka decembra. V mesecu decembru bo peticija kot pobuda evropskih državljanov posredovana evropskem institucijam. Pobuda bo jasna zahteva EU komisiji, da pripravi ustrezno ukrepe in zakonodajo.

Preko celega leta Slovenska Karitas namerava organizirati tudi okrogle mize z naslovom »Kako preživeti?«, ki bodo podpora mrežnemu sodelovanju različnih institucij na lokalnem nivoju pri zmanjševanju revščine. Predvidoma bodo v več slovenskih krajih organizirali tudi delavnice z naslovom »Priložnost zate«, ki bodo namenjen socialno ogroženim. Usmerjene bodo k iskanju možnosti za izhod iz revščine. Manjše dogodke bodo na Slovenski Karitas pripravili tudi v mesecu maju ob mednarodnem dnevu družine in v septembru s sodelovanjem v okviru »Socialnega tedna«. S tematiko boja proti revščini pa bodo letos obeleženi tudi seminarji Karitas in Teden Karitas v mesecu novembru.

Besedilo je pripravil:Alojzij Stefan

Ob začetku akcije Pomagajmo preživeti

V teh dneh se začenja dobrodelna akcije Pomagajmo preživet, ki je še posebej namenjena pomoči vsem, ki jih je letos in lani prizadela gospodarska kriza. Širša javnost je bila v preteklem tednu nagovorjena z zgibanko v tedniku Družina ter Delu, Slovenskih novicah in v Nedeljskem dnevniku. Dobrodošli so prvi odzivi, saj se je v enem tednu zbralo že 60.000 EUR.

Na prošnjo za sodelovanje v akciji Pomagajmo preživeti se je v letu 2009 odzvalo več kot 15.000 darovalcev. Z njihovimi prispevki in donacijami podjetij, ki so skupaj znašali 593.516,00 EUR, je Slovenska Karitas lahko zagotovila nujno dodatno pomoč (predvsem v hrani) prizadetim v gospodarski krizi.

Pomoči Slovenske Karitas se je v letu 2009 pridružila tudi Vlada RS, ki je zagotovila dodatna sredstva za 26.248 prehranskih paketov, namenjenim najbolj ogroženim. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je prispevala še dodatnih 80.000 EUR za pomoč v hrani in pri plačilu položnic. Ob tej podpori darovalcev in donatorjev je Slovenski Karitas kljub velikemu povečanju števila prosilcev, uspelo ohraniti osnoven obseg pomoči.

V letu 2010 se lanskim prosilcem pridružujejo še novi, zato je Slovenska Karitas pred podobnimi izzivi, kot v preteklem letu in predvsem pred veliko odgovornostjo, da prosilcem ustrezno pomaga.

Posamezniki ali podjetja lahko nakažejo svoj dar na:

Slovenska Karitas,

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

TRR: 02140-0015556761

Sklic: 9300

Namen: Pomagajmo preživeti

Donacija novomeške Območne enote Zavarovalnice Triglav

Območna enota Zavarovalnice Triglav iz Novega mesta je v Kulturnem centru Janeza Trdine 16. decembra priredila že tradicionalni novoletni koncerti. Po uvodnem nagovoru zbranim poslušalcem in poslovnim partnerjem je sledila podelitev donacij v humanitarne namene Škofijski karitas Novo mesto ter novomeškemu združenju Rdečega križa, vsaki po 2.000 evrov. Podelitve darilnega bona sta se udeležila direktor in generalni tajnik Škofijske karitas Novo mesto. V imenu Karitas je donacijo iz rok gospoda Borisa Šepetavca, direktorja novomeške območne enote Zavarovalnice Triglav, prevzel mag. Igor Luzar, direktor Škofijske karitas  Novo mesto. Škofijska karitas Novo mesto je za izkazano gesto iskreno hvaležna, saj je družin in posameznikov, ki so se v teh kriznih časih znašli v težki situaciji, vedno več.

Koncertni del je s svojim navdušujočim nastopom zaokrožil svetovno znani virtuoz Uroš Perič z Bluenote Quartet in The Pearlettes.