20. obletnica ustanovitve Slovenske Karitas

1. maj 1990 – 1. maj 2010

Slovensko Karitas je 1. maja 1990 ustanovila takratna Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Polnopravna članica v Caritas Internationalis in Caritas Europa je postala 10. maja 1995, 7. oktobra 2004 pa ji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS podelilo status humanitarne organizacije.

Statistika dejavnosti Slovenske Karitas za leto 2009

Karitas danes deluje po vseh šestih slovenskih škofijah. Vanje je po podatkih iz leta 2009 vključenih 415 župnijskih Karitas, kjer je na humanitarnem področju tedensko dejavnih 8.158 prostovoljcev. Prostovoljci so samo na področju razdeljevanja pomoči iz intervencijskih zalog Evropske unije opravili več kot 100.000 ur prostovoljnega dela.
Škofijske in župnijske Karitas so družinam in posameznikom razdelile več kot 3.000 ton hrane, glavnino pomoči pa je prejelo 136.452 oseb po vsej Sloveniji. Pomoč je prejelo tudi 25.076 osnovnošolcev in dijakov v obliki šolskih potrebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj. Dodaten vir pomoči so predstavljali higienski pripomočki (čistila, plenice …) in plačila najnujnejših položnic. V program družabnih srečanj in obiskov ob večjih praznikih je bilo lani vključenih več kot 50.000 ostarelih. Poleg namenskih programov in programov pomoči pa je Karitas izvajala tudi specifične socialne programe pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem in migrantom. V te skupine je bilo vključenih več kot 6.000 oseb. Vrednost vseh programov pomoči je v letu 2009 znašala 7.415.309,46 evrov.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o Slovenski Karitas je g. Peter Tomažič, e-pošta: peter.tomazic@karitas.si, tel.: 01/300–59–61 ali 01/300–59–60. Spletna stran: www.karitas.si ter www.karitas-nm.si/?page_id=95