Potrebujete pomoč?

Pokličite nas:

 • svetovanje in informacije:
  GSM: 040 862 303

Obiščite nas ali pišite na sedež Škofijske Karitas Novo mesto

Oddaja vloge za pomoč:

Vse vloge morajo biti oddane v fizični obliki (poslane po pošti ali dostavljene v nabiralnik Škofijske karitas Novo mesto).

Za oddajo vloge za pomoč predložite naslednjo dokumentacijo:

 • Prošnja – opis situacije v kateri ste se znašli
 • Dokazila o finančnih dohodkih – zadnje tri plačilne liste vseh odraslih v gospodinjstvu ali če ste v pokoju izpisek iz ZPIZ-a, izpisek iz bančnega računa za zadnje tri mesece, kopije odločb CSD o prejemkih iz javnih sredstev (npr. denarna socialna pomoč), druga dokazila (invalidnost, prenehanje zaposlitve, vključitev v socialno aktivacijo, ipd.
 • v primeru, da prosite za pomoč pri plačilu položnic priložite kopijo le teh. Upoštevamo samo položnice za nujne življenjske potrebščine
 • Podpisana izjava o zbiranju osebnih podatkov (povezava na dnu strani)

Župnijske Karitas delujejo v naslednjih župnijah novomeške škofije

Če potrebujete pomoč (družina ali posameznik), vložite prošnjo z vsemi dokazili v vaši Župnijski karitas. V primeru da v vaši župniji nimate Karitas, nam vse potrebno posredujte na naslov Škofijska karitas Novo mesto, Smrečnikova ulica 60, 8000 Novo mesto, še prej pa nas pokličite na telefonsko številko 040 862 303.

 • Boštanj
 • Cerklje ob Krki
 • Čatež ob Savi
 • Črnomelj
 • Hinje
 • Kočevje
 • Leskovec pri Krškem
 • Metlika
 • Mirna
 • Mirna Peč
 • Novo mesto – Kapitelj
 • Novo mesto – Sv. Janez
 • Novo mesto – Šmihel
 • Novo mesto Sv. Lenart
 • Prečna
 • Semič
 • Stara cerkev
 • Stari trg ob Kolpi
 • Sv. Križ – Podbočje
 • Šentjernej
 • Škocjan
 • Št. Peter – Otočec
 • Toplice
 • Trebnje
 • Vavta vas
 • Vinica