Trpečim po svetu

Slovenska karitas se vključuje v mednarodno humanitarno pomoč in razvojno sodelovanje v skladu z načeli in standardi Caritas Internationalis in Caritas Europa.

Vrednost pomoči tujini je odvisna od namensko zbranih sredstev

Bolj kot višina pomoči je pomembno čutenje in solidarnost z drugimi narodi v stiski.  Odzivamo se na naravne in druge nesreče po svetu ter sodelujemo v razvojnih projektih na področju šolstva, zdravstva, kmetijstva in usposabljanja za poklic.

Pomoč je namenjena otrokom, mladim ter družinam v stiski

Škofijska karitas Novo mesto se s svojo pomočjo tujini osredotoča na Albanijo, na nacionalni ravni pa trenutno potekajo še projekti v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Šrilanki, Burundiju, Zambiji, Bocvani in Ruandi.