Starejšim in bolnim

Starejši so velikokrat osamljeni in zaradi vse večje poklicne obremenjenosti otrok nimajo nikogar, ki bi jim na njihovih domovih nudil osnovno pomoč.

Z obiskovanjem, organizacijo srečanj, oblikovanjem skupin za samopomoč in ponekod tudi z organizirano strokovno oskrbo na domu Karitas poskuša premagovati tovrstne stiske in starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in v krogu najbližjih.

Pri Škofijski karitas Novo mesto je možna tudi brezplačna izposoja medicinskih in ortopedskih pripomočkov. V primeru, da vi ali vaši bližnji potrebujejo medicinsko opremo pokličite telefonsko številko 041 609 282 (Luka) in se pozanimajte o zalogi in prevzemu.