Migrantom

Karitas aktivno deluje na področju spremljanja migracij

Svojo pomoč nudi tako posameznikom, ki se znajdejo na področju Slovenije brez ustrezne dokumentacije, kot tudi skupinam prebežnikov in njihovim družinam.

Omogoča pravno svetovanje kot tudi psiho-socialno pomoč.

Karitas se aktivno vključuje tudi v preprečevanje trgovine z ljudmi. V okviru krizne namestitve žrtvam trgovine z ljudmi omogočamo ustrezno namestitev, prehrano, socialno, psihološko in pravno pomoč, zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in informacije v zvezi z zakonitimi pravicami ter izvajanje ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije.

Dežurni telefon za migracijsko področje: 031 470 151.