Družinam

Največje težave, ki tarejo družine, so brezposelnost, bolezni in psihične stiske.

Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic.

Pomaga tudi s pravno pomočjo in pri urejanju pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči.

Na Karitas prihaja vse več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri premagovanju čustvenih stisk, težav v medsebojnih odnosih, obvladovanju stresa in postavljanju lastnih meja.

V Ljubljani poteka tudi program pomoči študentskim družinam (pokličite: 01 300 59 60).