Otrokom

Vse več otrok nima izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Zaradi materialnih in drugih težav njihovih družin, postajajo med sovrstniki vse bolj zapostavljeni.

Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu prehrane in šole v naravi. V nekaterih župnijskih Karitas je mogoča tudi učna pomoč.

V poletnem času je organizirano letovanje Biserov v Portorožu, ki se ga vsako leto udeležujejo otroci iz socialno ogroženih družin.