Oddajte vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka

Ministrstvo ne pošilja več obvestil o izteku pravice, zato skupnost centrov za socialno delo poziva vse starše, ki jim poteče pravica do otroškega dodatka, da vlogo čim prej oddajo. V nasprotnem primeru bodo ostali brez dodatka do oddaje nove vloge.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je namreč s 1. aprilom prenehalo pošiljati pisna obvestila prejemnikom otroškega dodatka o izteku njihove pravice. Na Skupnosti centrov za socialno delo opažajo, da je nove vloge v aprilu vložilo le okoli deset odstotkov prejemnikov.

Pravočasno vložite novo vlogo

Vse, ki prejemajo otroški dodatek in jim pravica poteče, Skupnost centrov za socialno delo zato naproša, da preverijo, kdaj jim poteče pravica do otroškega dodatka, kar je navedeno v odločbi, in naj pravočasno vložijo novo vlogo, in sicer v kraju, kjer prebivajo.

Pravico do otroškega dodatka starši uveljavljajo z obrazcem DP-3 – vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka, ki je na voljo v knjigarnah in papirnicah, pa tudi na povezavi

http://www.mddsz.gov.si/si/obrazci/#c17011

Kot pomoč pri vpisovanju dohodkov in prejemkov so vlogi priložena tudi navodila za vpisovanje.

Kako se izračuna povprečni mesečni dohodek?

Pravico do otroškega dodatka imajo vsi, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 99 odstotkov povprečne plače v letu 2009, ki je znašala 1.377,52 evra. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom mesecev, na katere se dohodek nanaša, in s številom družinskih članov.

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. Pridobljeni otroški dodatek se izplačuje le na osebni račun vlagatelja.

Vir: MMC RTV SLO