Pomoč družinam in otrokom

Največje težave, ki tarejo družine, so brezposelnost, bolezni in psihične stiske. Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pravno pomočjo in pri urejanju pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Na Karitas prihaja vse več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri premagovanju čustvenih stisk, težav v medsebojnih odnosih, obvladovanju stresa in postavljanju lastnih meja.

Vse več otrok nima izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Zaradi materialnih in drugih težav njihovih družin, postajajo med sovrstniki vse bolj zapostavljeni. Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu kosil in šole v naravi. V mnogih župnijskih karitas je mogoča tudi učna pomoč. V poletnem času je organizirano tudi letovanje Biserov v Portorožu, katerega se vsako leto udeleži prek 200 socialno ogroženih otrok.

Prikrajšanost in samospoštovanje

V četrtek, 3. decembra 2009 vas vabimo na izobraževalni večer Škofijske karitas Novo mesto. Večer bo potekal v prostorih Baragovega zavoda, na Smrečnikovi 60 v Šmihelu – Novo mesto, s pričetkom ob 17. uri.

Pater mag. Silvo Šinkovec, duhovnik in psiholog in urednik revije VZGOJA, bo predaval na temo Prikrajšanost in samospoštovanje.

Samospoštovanje je občutek o sebi. »Čutim, da sem vreden ljubezni, pozornosti, naklonjenosti drugih, zame se zanimajo, če me ni, me pogrešajo, nekdo me ima rad.« K temu občutku dodajmo še drugega: »Nalogam, ki mi jih življenje postavlja, sem kos. Nove naloge se ne ustrašim, ker vem, da se lahko naučim, če česa še ne znam.« Kdor se spoštuje in ceni, se doživlja pozitivno, je svetel človek.

Ljudje v stiski in s prikrajšanostjo ponavadi nosijo v sebi tudi globok občutek manjvrednosti in nizkega samospoštovanja. Za ljudi, ki služijo tistim v stiski, je pomembno, da razumejo njihove globoke in skrite občutke ter varujejo občutek vrednosti vsakega prosilca pomoči. Tako ohranjamo in razvijamo občutek samospoštovanja predvsem pri tistih, ki je globoko ogroženo. To je tudi drža našega Gospoda, ki v evangeliju vrača in dviga dostojanstvo vsem, ki so na robu družbe.

Če si želite slišati še kaj več, predavatelju morda postaviti vprašanje, res vljudno vabljeni.

UPANJE na 1919

Za pomoč družinam v Sloveniji pošlji SMS z besedo UPANJE na 1919 in pokloni 1 EUR.

Vseslovenska akcija Pomagajmo preživeti

Slovenska Karitas v prvih dneh meseca aprila začenja z izredno dobrodelno akcijo “Pomagajmo preživeti!”. Namenjena je nujni pomoči ljudem v stiski, ki jih je in jih še bo prizadela recesija, predvsem zaradi nižjih dohodkov in izgube zaposlitve. Število ljudi, ki prihajajo po pomoč na Karitas, zelo hitro narašča. Slovenska Karitas pričakuje, da bo do konca leta v veliki stiski še dodatnih 25.000 družin.

POMAGAJMO PREŽIVETI
Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR (Nlb): 02140-0015556761
Namen: Pomagajmo preživeti
Sklic: 9300