Skupaj za ZDRAV-JE, z zdravo prehrano in gibanjem

V nedeljo, 31. 5., obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Vse prejemnike pomoči Karitas ter vse ljudi, želimo opogumiti, da namesto po nadomestkih in omamnih substancah, posežejo po stvareh in sredstvih, ki resnično pomagajo, vračajo energijo, ugodno vplivajo na naše počutje in pripomorejo k boljši psiho-fizični kondiciji.

V ta namen danes na naših spletnih kanalih in družbenih omrežjih objavljamo video vodene telovadbe s povsem vsakdanjim pripomočkom, metlo in vse vabimo: skupaj za ZDRAV-JE, z zdravo prehrano in gibanjem.

Vadba z metlo (povezava do filmčka)

Skupaj pometimo proč skrbi, škodljive substance in naredimo prostor za polno in zdravo življenje. Pridružite se nam, skupaj zmoremo.

Kajenju tobaka strokovnjaki po vsem svetu pripisujemo veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti, zato na ta dan po vsem svetu opozarjamo na hude posledice uporabe tobaka in spomnimo na ukrepe, ki zmanjšujejo uporabo tobaka in tako varujejo zdravje ljudi.

Pobudi in skrbi za bolj zdrav način življenja se pridružujemo tudi na Karitas, še posebej v Mariboru, Celju in Novem mestu . Združeni v projektu ZDRAV-JE, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, skušamo zdrav način prehranjevanja in gibanja približati prejemnikom pomoči Karitas – socialno ogroženim in ranljivim osebam.

Zavedamo se, da je kajenje tobaka marsikomu izhod v stiski, navidezna uteha pod duševnimi in duhovnimi bremeni vsakdana ali sladka razvada, ki vsaj navidezno lajša življenje in ga dela bolj znosnega. Žal vemo, da kajenje povzroča številne negativne posledice za zdravje kadilcev in njihovih bližnjih ter marsikoga pripelje do prerane smrti.

Vse prejemnike pomoči Karitas ter vse ljudi, ki jih težijo stiska, tesnoba, negotovost, strah pred izgubo službe ali dohodka, materialna, duševna ali duhovna stiska, občutek nemoči ali osamljenosti in odrinjenosti želimo opogumiti, da namesto po nadomestkih in omamnih substancah, posežejo po stvareh in sredstvih, ki resnično pomagajo, vračajo energijo, ugodno vplivajo na naše počutje in pripomorejo k boljši psiho-fizični kondiciji.

V ta namen danes na naših spletnih kanalih in družbenih omrežjih objavljamo video vodene telovadbe s povsem vsakdanjim pripomočkom, metlo in vse vabimo: skupaj za ZDRAV-JE, z zdravo prehrano in gibanjem. Skupaj pometimo proč skrbi, škodljive substance in naredimo prostor za polno in zdravo življenje. Pridružite se nam, skupaj zmoremo.

Povezani preko telefona – odziv Karitas na osamljenost starejših v Sloveniji

Slovenska karitas v sklopu akcije „Naš kraj, naše srce“, v kateri zbira mlade prostovoljce, začenja z aktivnostjo „Povezani preko telefona“. V prihodnjih tednih bomo povezali mlade prostovoljce s starejšimi, ki se bodo predhodno prijavili na telefonsko številko 069 928 187. Mladi jih bodo v nadaljevanju predvidoma večkrat na teden poklicali. Tako se bo med njimi vzpostavil prostor za reden in daljši družaben pogovor. Na posebnih telefonskih številkah, ki so objavljene na karitas.si bodo škofijske karitas še naprej nudile tudi osnovno psiho-socialno pomoč.             

»Že kmalu po razglasitvi izrednih razmer so naši prostovoljci s terena začeli poročati težavah najbolj ranljivih skupin, predvsem starejših in osamljenih. Še bolj kot strah pred materialnim pomanjkanjem jih pesti strah pred negotovostjo in stiska ob tem, da cel dan ne morejo z nikomer govoriti. Takoj smo se odločili za vzpostavitev posebne mreže strokovnjakov znotraj Karitas, ki so dosegljivi na telefonih in začeli s pripravo in izvajanjem materialne kot tudi psihosocialne pomoči. Mnogi so namreč zaradi trenutnih razmer v duševni stiski in rabijo spodbudno besedo.«, je pojasnil Peter Tomažič, novo imenovani generalni tajnik Slovenske karitas.

Prostovoljci Karitas v Sloveniji vsako leto obiskujejo več kot 40.000 starejših. Trenutno to ni mogoče, zato se vzpostavljajo druge poti za družabništvo s starejšimi. Od torka, 24. 03. 2020 dalje je  v projektu „Povezani preko telefona“ vzpostavljena telefonska številka 069 928 187, na kateri se lahko vsak delovni dan med 9. in 15. uro prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. Pogovor starejšim bodo nudili prostovoljci youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji.

»Glavni namen akcije „Naš kraj, naše srce“ je zagotavljanje mlajših prostovoljcev za pomoči ljudem v stiski. V enem tednu, od kar so objavili poziv, se nam je pridružilo več kot 280 novih mladih prostovoljcev pripravljenih, da na različne načine pomagajo.  Vključeni bodo predvsem v pomoč starejšim, ki so že tako ranljiva skupina, v teh razmerah pa je njihova stiska in osamljenost še večja. Za njih je trenutno zelo pomemben socialen stik, kar bomo v obliki klepetov preko telefona zagotovili s prostovoljci«, je povedal Luka Oven, vodja akcije in koordinator prostovoljcev youngCaritas– Karitas mladih v Sloveniji.

»Verjamemo, da lahko z osebno in družbeno solidarnostjo premagamo marsikatero težavo, in zaupamo, da bomo kot skupnost z odgovornostjo in sočutjem zmogli prebroditi ta čas in pomagati drug drugemu.« je optimističen Peter Tomažič.

Delo Karitas in razdeljevanje pomoči v času epidemije

Na Slovenski karitas je danes potekala druga video konferenca predstavnikov Slovenske in škofijskih Karitas iz Ljubljane, Maribora, Kopra, Nove Gorice, Celja, Murske Sobote in Novega mesta. Poročali so, da pri rednem razdeljevanju hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim nimajo težav. Razdeljevanje od prejšnjega tedna poteka po prilagojenem protokolu v času epidemije. Skladišča so primerno založena. Pomoč gospodinjstvom, ki so huje materialno ogrožena, dopolnjujejo tudi z drugimi nujnimi artikli. Redne obiske starejših na domu in v domovih smo začasno ukinili. Še vedno pa za nujne primere v Celju in Novem mestu izposojamo bolniške in invalidske pripomočke.  V prejšnjem tednu je bilo le manjše število izrednih primerov materialne pomoči starejšim in ranljivim, ki so bili neposredno povezani z razglašenimi ukrepi ob epidemiji. Tovrstno pomoč so koordinirali občinski štabi CZ oziroma občine.              
Vsi socialno varstveni programi Karitas delujejo po navodilih MDDSZ. Vsi programi, kot so npr. dnevni centri, centri za mlade, ljudske kuhinje in podobni, so od prejšnjega tedna zaprti. Izvaja se oskrba v ustanovah z namestitvijo v materinskih domovih, varnih hišah in skupnostih za zdravljenje odvisnih. Za brezdomce so organizirani hladni obroki. V zavetiščih je gibanje brezdomcev omejeno. Kot vsem službam tudi na Karitas še vedno primanjkuje osnovnih zaščitnih sredstev, predvsem razkužil in mask.
Trenutno je največja notranja stiska zaradi negotovosti, ki pa se tudi postopno umirja. Ljudje, ki so socialno ogroženi, duševno ranljivi in osamljeni, so najbolj prizadeti. V novih razmerah se ne znajdejo. Skušamo jih preklicati in pomiriti ter jim zagotoviti, da lahko vedno prejmejo hrano in drugo najnujnejše, če to potrebujejo. V nekaterih škofijskih Karitas; v Celju, na Primorskem in v Ljubljani so za svoje uporabnike odprli tudi posebne številke, kamor jih lahko vedno pokličejo. Številke so objavljene na www.karitas.si.
V sklopu Young Karitas v projektu NAŠ KRAJ NAŠE SRCE še naprej iščemo mlade prostovoljce, ki se vpišejo v bazo. Do sedaj se jih je javilo več kot 280. Nekateri že pomagajo pri rednem razdeljevanju pomoči Karitas v svojem kraju, drugi pa bodo aktivirani, če bo to potrebno za izredne primere v povezavi z epidemijo. https://www.karitas.si/sporocilo-za-javnost-povabilo-mladim-k-vpisu-v-bazo-prostovoljcev-za-sodelovanje-pri-oskrbi-ranljivih-skupin-v-casu/

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Sprememba dela zaradi epidemije koronavirusa

Po priporočilih medicinske stroke in vlade RS smo se odločili, da do nadaljnjega na Škofijski karitas Novo mesto ni uradnih ur. Prošnje lahko pošljete po pošti, oziroma podate v nabiralnik. Za informacije nam lahko pišete na spletni naslov info.nm@karitas.si ali nas pokličete na GSM številko 040 862 303 (ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00).

Hvala za razumevanje

Povabilo mladim k vpisu v bazo prostovoljce za sodelovanje pri oskrbi ranljivih skupin v času epidemije

Slovenska karitas je v sklopu programa youngCaritas danes, v petek 13. 03. 2020, pričela z vse slovenskim povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem  prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času epidemije. V sklopu prostovoljskega projekta NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE se mladi lahko prijavijo na spletni strani www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce ali na FB in INSTAGRAMU.  
              
Zaradi hitrega naraščanja okužb s Koronavirusom v Sloveniji in splošnih navodil za umirjanje javnega življenja, se bo predvidoma pojavila večja potreba po solidarnosti do ranljivih skupin v lokalnem okolju. Trenutno za začetek izvajanja aktivnosti še ni potreb. Se pa že zbira baza prostovoljcev, ki bo aktivirana v skladu s potrebami Karitas na terenu in po navodilih Civilne zaščite.

Osebe, ki se bodo v bazo prijavile morajo biti starejše od 18 let, povsem zdrave in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi  ter v zadnjih 14 dneh niso bile v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini.

Namen akcije je podpora prostovoljcev Karitas pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski, rednim prejemnikom materialne pomoči in še posebej starejšim, ki so zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi.


 
mag. Cveto Uršič          
generalni tajnik Slovenske karitas