Dobrodelna akcija POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI 2024

Slovenska karitas v tem tednu začenja z redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči starejšim, vključevanju trajno nezaposljivih in podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Žal za številne posameznike pomoč Karitas postaja ključnega pomena za preživetje. Revščina ne izbira in resno posega v dostojanstvo vsakega posameznika. Lani je materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Temu se pridružuje preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi, ki živijo sami. Celotna pomoč navedenima skupinama pa je presegla 1,4 mio EUR iz naslova EU hrane, sredstev FIHO in lokalnih skupnosti.   
V lanskoletni dobrodelni akciji se je zbralo 132.779,16 EUR za materialno pomoč na lokalni ravni v obliki hrane ter higienskih pripomočkov in plačilu najnujnejših položnic (stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike …). Del zbranih sredstev je bil namenjen tudi programom socialnega vključevanja, predvsem učenju uporabnih spretnosti, vključevanju v prilagojene oblike dela, aktivaciji preko spremljanega prostovoljstva in v individualno svetovanje. Tudi letos, glede na potrebe, želimo na Karitas učinkovito pomagati v še večjem obsegu.

Zavedamo se, da se v naši skupnosti sooča mnogo zaposlenih posameznikov z izzivi preživetja zaradi minimalnih ali zelo nizkih dohodkov. Zaposlen so v slabše plačanih delovnih mestih, za določen čas in si ne morejo privoščiti kredita za večji nakup, obnovo. Nekateri med njimi si z nadurnim delom prizadevajo zaslužiti dodatna sredstva, vendar jih pri tem ovira bolezen ali druge okoliščine. Številni živijo v podnajemniških stanovanjih. Vse več ljudi se obrača na Karitas po pomoč pri plačilu položnic, saj so se v zadnjih dveh letih hitro povečevali osnovni stroški za hrano in nujne potrebščine. Zato mnoga gospodinjstva z nizkimi prihodki kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči. V to skupino sodi preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, so velikokrat slabše funkcionalni in imajo različne težave v duševnem zdravju. Med njimi so tudi invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni in nesposobni za redno zaposlitev iz različnih razlogov. Pri številnih, se stiske dodatno poglabljajo z zadolženostjo in s težavami pri zagotavljanju pogojev za osnovne bivalne pogoje.

Med številnimi ljudmi, ki živijo z dohodki nižjimi od praga tveganja revščine, so največja skupina, upokojenci. Najtežje pa je za tiste, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Njihova težava je tudi velika osamljenost. Med starejšimi prevladujejo ženske. Prostovoljci so do starejših pozorni tudi s pogovorom, tako da začutijo, da je nekomu mar zanje in da jim je nekdo pripravljen pomagati ne le z materialom pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom.

Del zbranih sredstev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti zadnje let namenjamo tudi  programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Zavedamo se, da aktivacija ali vsakršno tudi prostovoljno delo v človeku spodbudi, da se vključi in vzpostavi stik s sočlovekom, kar mu pomaga pri premagovanju vsakodnevnih težav. Tako je Karitas 1.750 odraslih prejemnikov pomoči v aktivni dobi vključila tudi v različne skupine in v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter v individualno svetovanje. 177 prejemnikov pomoči je vključenih v prostovoljstvo, na osnovi katerega prejemajo dodatek za delovno aktivnost. Vsako leto je na Karitas več kot 30 oseb vključenih preko javnih del. Omogočamo tudi družbeno koristno delo.

Revščina in izključenost prizadene dostojanstvo vsakega človeka in onemogoča njegov osebni razvoj ter življenje, ki presega samo golo preživetje. V okviru akcije spodbujamo delodajalce, da omogočijo ustrezno plačilo za opravljeno delo, kar bi preprečevalo revščino vsaj za zaposlene delavce. Z drugimi deležniki socialne države iščemo tudi rešitve za sistemsko ureditev sekundarnega trga dela, ki bi omogočala tudi prilagojeno urno delo.  Pokojnine, še posebej zajamčene, morajo pri starejših in invalidih omogočati dostojno preživetje. Spodbujanja vključevanja osamljenih v družbo, prostovoljno delo. V kolikor se znajdete v stiski, ne odlašajte. Pravočasno poiščite pomoč. Včasih že s pogovorom sami najdete rešitev.

Vabilo k solidarnosti:

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažete na:      
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
Namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930.