Podelitev priznanja Škofijski karitas Novo mesto in odprtje novega programa za pomoč najranljivejšem

Ob zaključku izvajanja Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (OP MPO) sta 2. februarja 2023 v Švicariji v parku Tivoli minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše prostovoljcem Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas podelila priznanja za dolgoletno razdeljevanje hrane in izvajanje različnih spremljevalnih ukrepov materialno najbolj ogroženim osebam.

V okviru OP MPO, ki se izteka konec leta 2023 je bilo kupljenih 30.000 ton hrane in doseženih 150.000 prejemnikov vsako leto. Partnerski organizaciji odgovorni za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov, Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj in Slovenska karitas, dejavnosti izvajata na več kot 370 razdelilnih mestih po Sloveniji s pomočjo mreže več kot 7000 prostovoljcev.

Pomoč v obliki hrane in spremljevalnih ukrepov za socialno vključevanje bo zagotovljena vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Ob tem je cilj Slovenije, kot je povedala Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije, da bo do konca leta 2030 najmanj 9000 ljudi manj izpostavljenih tveganju revščine.