Župnijska karitas Črnomelj prejelo Odličje Svetega Jožefa

Odličje Svetega Jožefa je najvišje priznanje škofije Novo mesto. Iz roke novomeškega škofa Andreja Glavana ga je 19.3.2021 prejela Župnijska karitas Črnomelj za 30. letno požrtvovalno delo na področju dobrodelnosti in pomoči ljudem v stiki.

Župnijska Karitas Črnomelj je bila uradno ustanovljena 17. 2. 1991. Že v samem začetku je bila pod vodstvom gospe Tončke Stepan soočena z posledicami vojne nastale na področju nekdanje Jugoslavije in begunskem valu ljudi iz Hrvaške in Bosne, ki je temu sledil. Begunskim družinam in posameznikom so v sodelovanju z Škofijsko karitas ter donatorji iz tujine nudili osnovno materialno pomoč in pomoč v obliki začasnih nastanitev.

S podporo župnika g. Vinka Podbevška in g. Staneta Kerina iz Slovenske Karitas je Župnijska Karitas kmalu po ustanovitvi dobila lastne prostore za izvajanje osnovnih humanitarnih storitev. S časom je Župnijska karitas pričela s širitvijo dejavnosti. Tako je v drugem desetletju delovanje razširila na srečanja, delavnice, predavanja za otroke, mladino in starejše.

Leta 2008 je Župnjisko karitas prevzela nova tajnica ga. Ana Pavlakovič, ki je z tedanjim župnikom g. Petrom Kokotcem prinesla svež veter v delovanje organizacije. Med drugim so pričeli izvajati program »Učimo se skupaj«, ki poteka še danes. V njem upokojeni učitelji, študentje in dijaki nudijo učno pomoč otrokom iz širšega območja Bele Krajine. Nudijo tudi subvencioniranje in štipendiranje dijakov in študentov. Na področju izboljšanja kvalitete življenja starejših je zaživela skupina Breze, pod strokovnim vodstvom in konceptom dela Inštituta Antona Trstenjaka.

Na področju kulture in povezovanju z širšim spektrom družbenega življenja in prepoznavnosti Župnjiska karitas Črnomelj redno pripravlja dobrodelne koncerte. Takšni atraktivni projekti skupaj z učno pomočjo, delavnimi akcijami in animatorstvu Župnjiska karitas predstavlja privlačno okolje tudi za mlade prostovoljce. Kvaliteta sožitja generacij med prostovoljci različnih starosti se v Črnomlju pokaže v najlepši luči, ki spodbuja in postavlja ogledalo ostalim Župnjiskim karitas.

Župnjiska karitas zelo tesno sodeluje z Domom starejših občanov Črnomelj. Preko individualnih obiskov, sodelovanju pri svetih mašah, izredni delitvi obhajila, vsakoletno obdarovanje s programom ter omogočanju brezplačne izposoje ortopedskih in medicinskih pripomočkov prostovoljci močno popestrijo življenje starejših v njihovem okolju.

Leta 2018 se je na področju Župnjiske karitas Črnomelj pripetila naravna katastrofa kjer je toča za seboj pustila veliko materialne škode. Z zbiralno akcijo pomoči v sodelovanju s Škofijsko Karitas Novo mesto in s Slovensko Karitas so z darovi iz cele Slovenije zbrali 233. 810,00 evrov, ki so jih razdelili med 238 družin oz. posameznikov.

V sodelovanju s Slovensko Karitas in Škofijsko karitas Novo mesto se vključujejo tudi v akcije letovanja družin, otrok in starejših, zbiranju šolskih potrebščin ter pomoči pri nakupu kurjave. Poseben izziv predstavlja delo z Romi, ki so redni obiskovalci in prejemniki pomoči.

Župnjiska karitas Črnomelj stremi k konstantnemu plemenitenju vsebine, storitev, dogodkov in pomoči. V letu 2020 je vlogo tajnice prevzela Julita Matkovič, ki nadaljuje dobro delo svojih predhodnikov in dodaja k že tako bogati vsebini svoje strokovno znanje, izkušnje in projekte. S pogledom v prihodnost si pri Župnjiski kartias želijo razvijati program premagovanja osamljenosti pri starejših ter izvedbo medgeneracijskega dnevnega centra za starejše.

Ob tej lepi priložnosti sodelavci iz celotne Škofijske karitas Novo mesto čestitamo našim prijateljem za priznanje. Hkrati pa se jim tudi zahvaljujemo za njihov neprestani trud pri zaznavanju potreb ljudi v stiski.

Simon Dvornik