Pomoč Karitas ob potresu v Petrinji na Hrvaškem

Mreža Slovenske karitas je do 4.1.2021 za namen pomoči prizadetim ob potresu na Hrvaškem zbrala že 154.680 EUR.

Akcija se nadaljuje še naprej. Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo domov ranljivih kmečkih gospodinjstev v okoliških vaseh Petrinje, kar bo dolgoročni cilj pomoči Hrvaške Karitas. Hrvaška Karitas že od dneva po potresu ob pomoči okoli 200 prostovoljcev dnevno razdeljuje s potresom prizadetim ljudem v Petrinji, Glini in Sisku ter v okoliških vaseh tudi hrano, druge življenjske pripomočke in grelnike ter zbira informacije o potrebah po pomoči glede obnove.

Od 4. 1. 2021 se je začela tudi akcija za pomoč Hrvaški z zbiranjem pakirane hrane, ki ne potrebuje hlajenja ter higienskih pripomočkov v 247 trgovinah Mercator po vsej Sloveniji v zato posebej označenih vozičkih pri blagajnah.

Vsem, ki ste in ki še boste donirali se vam na Škofijski karitas Novo mesto iskreno zahvaljujemo.