Otroci nas potrebujejo – dobrodelna akcija Karitas za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami

Karitas zbira sredstva za pomoč s šolskimi potrebščinami za 12.000 socialno ogroženih otrok v Sloveniji

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč 12.000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Istočasno na Karitas pričenjajo z zbiranjem prošenj socialno ogroženih družin za prihodnje šolsko leto. Neposredna pomoč bo v mesecu juliju in avgustu realiziran obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. 

V lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 183.845,88 EUR. Tudi letos prav vse lepo vabimo k darovanju in podpori otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

Sodelujte v donaciji

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Darujete lahko tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 € za šolske potrebščine.

Zvezki se zbirajo tudi v vseh papirnicah Office&More ter galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče za 1 € kupiti in darovati kvaliteten zvezek.

Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.   

Sodelovanje v akciji Pokloni zvezek

V  mesecu maju je po OŠ potekala akcija Pokloni zvezek, v kateri so osnovnošolci in otroci iz vrtcev zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. S sodelovanjem se je odzvalo 208 osnovnih šol in 83 vrtcev. Zbrani zvezki, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah, v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas in jih bodo otroci prejeli skupaj z ostalo pomočjo.

Razdeljevanje pomoči

Zbrane šolske potrebščine in sredstva iz dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Murski Soboti. Podatki na http://www.karitas.si/kontakt/.

Pomagamo 20 tisoč družinam

Ocenjujemo, da bo letos pomoč potrebovalo več kot 12 tisoč socialno ogroženih osnovnošolcev, saj glede na prošnje, ki že prihajajo na župnijske Karitas, pričakujemo podoben obseg prošenj povezanih s šolo. Karitas v Sloveniji pomaga preko 20 tisoč družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg drugih materialnih stisk, ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci bodo prav v mesecu juniju prejeli sezname šolskih potrebščin, ki jih je potrebno preko poletja kupiti za naslednje šolsko leto. Starši samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 evrov.     

Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom pa presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči s šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti, prevozov za dijake in položnic za prehrano.

V letu 2020 je na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 11.963 otrok. Skupna pomoč s šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala preko 341.147,43. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 183.845,88 EUR, ostalo so zbrale župnijske karitas. Del sredstev  je prispeval tudi FIHO.

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo tudi s šolskimi skladi. To velja predvsem za občine z boljšim splošno socialno ekonomskim stanjem. V zadnjih letih je k pomoči pristopila tudi država s šolskimi potrebščinami za prvo triado OŠ. Pomoč je mogoče pridobiti tudi na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je ta pomoč veliko premajhna in mnogi iz nje izpadejo ter se obrnejo tudi na Karitas.

Poleg šolskih potrebščin za 11.963 otrok je v letu 2020 dodatno 1.130  otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstva Karitas je bilo vključenih preko 250 otrok. V sklopu dela župnijskih Karitas so otroci vključeni tudi v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke ter v centre za mlade in otroke. Skupna vrednost navedenih programov je v letu 2020 znašala 649.561,04 EUR. V različne programe Karitas je bilo skupaj vključenih 19.072 otrok in dijakov. Zaradi epidemije so bili številne delavnice in drugi dogodki v živi omejeni. Večji del vključevanja je potekal preko spleta. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, večji del pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Otrokom želimo, da bi kot odrasli živeli ustvarjalno in dostojno. Da bi se v prihodnosti rešili revščine, potrebujejo primerno izobrazbo, pridobljene spretnosti in prepričanje, da zmorejo. V začetku šolskega leta pa bomo, tudi z vašo pomočjo, pokazali, da je svet tudi lep. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo spodbudo in pomoč.

Vnaprej hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati!

Pričevanja družin, ki pridejo po pomoč na Karitas

Predstavljamo vam nekaj resničnih zgodb, ki prikazujejo stiske številnih družin po vsej Sloveniji. Zapisale so jih Marjana, Tatjana in Mihaela, sodelavke Škofijske karitas Koper, ki se neposredno srečuje z otroki pri pomoči.

  1. Na center Karitas se je obrnila mama dveh sinov, ki ji je huda bolezen vzela mladega očeta. Mama žaluje, otroka pa sta prilepljena na svojo mamo. Bojita se, da jo bosta izgubila. Težko ju je vključiti v aktivnosti in med vrstnike, v družbo prijateljev in brezskrbne pogovore. Pred začetkom šolskega leta bo družina potrebovala pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Zvezki in boni ne bodo rešili celotnega problema, bodo pa dokaz, da v stiski niso sami.
  • K nam je prišla mama dveh otrok, osnovnošolca in srednješolca. Oče se je ravno upokojil, mama, zaposlena v gostinstvu, pa je zaradi korone ostala brez dela. Na nas so se obrnili, ker v trenutni situaciji ne zmorejo poravnati vseh stroškov. Pomoč smo jim ponudili s prehrambnimi paketi in šolskimi potrebščinami, za kar so kljub stiski, v kateri so se znašli, pokazali veliko hvaležnost.
  • Epidemija je prizadela družino s tremi osnovnošolskimi otroki. Starša sta delala in prejemala dostojen, reden dohodek in vzela kredit za nakup starejše hiše. Zaradi korone je podjetje oba postavilo na čakanje. Dohodek družine se je precej zmanjšal, kredit in stroški ostali. Karitas jim tako pomaga s prehrambnimi paketi in šolskimi potrebščinami za otroke. Skupaj verjamemo, da se bo situacija kmalu izboljšala in bodo lahko nadaljevali tudi z obnovo kupljene hiše.