Delo Karitas in razdeljevanje pomoči v času epidemije

Na Slovenski karitas je danes potekala druga video konferenca predstavnikov Slovenske in škofijskih Karitas iz Ljubljane, Maribora, Kopra, Nove Gorice, Celja, Murske Sobote in Novega mesta. Poročali so, da pri rednem razdeljevanju hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim nimajo težav. Razdeljevanje od prejšnjega tedna poteka po prilagojenem protokolu v času epidemije. Skladišča so primerno založena. Pomoč gospodinjstvom, ki so huje materialno ogrožena, dopolnjujejo tudi z drugimi nujnimi artikli. Redne obiske starejših na domu in v domovih smo začasno ukinili. Še vedno pa za nujne primere v Celju in Novem mestu izposojamo bolniške in invalidske pripomočke.  V prejšnjem tednu je bilo le manjše število izrednih primerov materialne pomoči starejšim in ranljivim, ki so bili neposredno povezani z razglašenimi ukrepi ob epidemiji. Tovrstno pomoč so koordinirali občinski štabi CZ oziroma občine.              
Vsi socialno varstveni programi Karitas delujejo po navodilih MDDSZ. Vsi programi, kot so npr. dnevni centri, centri za mlade, ljudske kuhinje in podobni, so od prejšnjega tedna zaprti. Izvaja se oskrba v ustanovah z namestitvijo v materinskih domovih, varnih hišah in skupnostih za zdravljenje odvisnih. Za brezdomce so organizirani hladni obroki. V zavetiščih je gibanje brezdomcev omejeno. Kot vsem službam tudi na Karitas še vedno primanjkuje osnovnih zaščitnih sredstev, predvsem razkužil in mask.
Trenutno je največja notranja stiska zaradi negotovosti, ki pa se tudi postopno umirja. Ljudje, ki so socialno ogroženi, duševno ranljivi in osamljeni, so najbolj prizadeti. V novih razmerah se ne znajdejo. Skušamo jih preklicati in pomiriti ter jim zagotoviti, da lahko vedno prejmejo hrano in drugo najnujnejše, če to potrebujejo. V nekaterih škofijskih Karitas; v Celju, na Primorskem in v Ljubljani so za svoje uporabnike odprli tudi posebne številke, kamor jih lahko vedno pokličejo. Številke so objavljene na www.karitas.si.
V sklopu Young Karitas v projektu NAŠ KRAJ NAŠE SRCE še naprej iščemo mlade prostovoljce, ki se vpišejo v bazo. Do sedaj se jih je javilo več kot 280. Nekateri že pomagajo pri rednem razdeljevanju pomoči Karitas v svojem kraju, drugi pa bodo aktivirani, če bo to potrebno za izredne primere v povezavi z epidemijo. https://www.karitas.si/sporocilo-za-javnost-povabilo-mladim-k-vpisu-v-bazo-prostovoljcev-za-sodelovanje-pri-oskrbi-ranljivih-skupin-v-casu/

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas