Humanitarna akcija v TUŠ

[singlepic id=32 w=320 h=240 float=]Radio Slovenija -1. program je skupaj s Škofijsko karitas Novo mesto in Območnim združenjem Rdečega križa v prostorih novomeškega trgovinskega centra TUŠ v četrtek 26. avgusta letos, pripravil celodnevno humanitarno akcijo, ki je trajala cel dan, od 9. do 19. ure. Naslov humanitarne akcije je bil: Pomagajmo danes! Namen celodnevne dobrodelne akcije je bil zbiranje sredstev za delavce Preventa, ki so zaradi ustavitve proizvodnje prišli v težko socialno stisko. Akcija je istočasno potekala tudi v ostalih mestnih občinah po Sloveniji. Skupno stojnico, ki je bila postavljena v TUŠ je obiskal tudi novomeški župan Alojzij Muhič. Akcijo je preko celega dneva spremljal v živo tudi 1. program Radia Slovenija.Poleg denarja so ljudje lahko podarili tudi šolske potrebščine, prehrambene izdelke, in higienske pripomočke . Akcijo so z nastopom podprli tudi zasedba Soddiha, Marjan Novina in Veronika Zajec.

Škofijska karitas bo pomagala delavcem mirnskega Preventa

Usodo slovenjgraškega podjetja Prevent Global delijo tudi zaposleni v Preventu na Mirni na Dolenjskem. Približno 250 zaposlenih je že od meseca maja na čakanju. Ker delavke in delavci niso prejeli plač, pred vrati pa so šola in plačilo raznih nujnih stroškov, se je na nastalo situacijo odzvala tudi Škofijska karitas Novo mesto. V času, dokler položaj delavcev ne bo urejen, družinam pa zaradi izpada dohodkov grozi vse večja socialna stiska, so se predstavniki sindikata in Škofijske karitas Novo mesto dogovorili, da jim bo Karitas priskočila na pomoč s prehranskimi paketi, plačilom nujnih položnic ter nakupom šolskih potrebščin za njihove otroke. Nujno je namreč, da se zatečeno stanje sanira v smeri zmanjšanja morebitnih socialnih stisk. Upamo, da bo položaj delavcev čimprej urejen na način, ki bo zanje najbolj ugoden.

Vodstvo Škofijske karitas Novo mesto

Revščina – priložnost za zdravo in kvalitetno življenje

Vabimo vas na predavanje v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2010, ki bo v ponedeljek, 17. maja 2010 ob 10h v prostorih RIC Novo mesto na Ljubljanski cesti 28.
Tudi, če se predavanja ne boste udeležili, vabljeni h kontaktu s svojimi izkušnjami, predlogi, vprašanji, vzpodbudami … na predavanjamarjetka@gmail.com.
Tukaj dobite tudi informacije o ponovitvah in drugih predavanjih in aktivnostih.

Vljudno vabljeni!

20. obletnica ustanovitve Slovenske Karitas

1. maj 1990 – 1. maj 2010

Slovensko Karitas je 1. maja 1990 ustanovila takratna Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Polnopravna članica v Caritas Internationalis in Caritas Europa je postala 10. maja 1995, 7. oktobra 2004 pa ji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS podelilo status humanitarne organizacije.

Statistika dejavnosti Slovenske Karitas za leto 2009

Karitas danes deluje po vseh šestih slovenskih škofijah. Vanje je po podatkih iz leta 2009 vključenih 415 župnijskih Karitas, kjer je na humanitarnem področju tedensko dejavnih 8.158 prostovoljcev. Prostovoljci so samo na področju razdeljevanja pomoči iz intervencijskih zalog Evropske unije opravili več kot 100.000 ur prostovoljnega dela.
Škofijske in župnijske Karitas so družinam in posameznikom razdelile več kot 3.000 ton hrane, glavnino pomoči pa je prejelo 136.452 oseb po vsej Sloveniji. Pomoč je prejelo tudi 25.076 osnovnošolcev in dijakov v obliki šolskih potrebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj. Dodaten vir pomoči so predstavljali higienski pripomočki (čistila, plenice …) in plačila najnujnejših položnic. V program družabnih srečanj in obiskov ob večjih praznikih je bilo lani vključenih več kot 50.000 ostarelih. Poleg namenskih programov in programov pomoči pa je Karitas izvajala tudi specifične socialne programe pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem in migrantom. V te skupine je bilo vključenih več kot 6.000 oseb. Vrednost vseh programov pomoči je v letu 2009 znašala 7.415.309,46 evrov.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o Slovenski Karitas je g. Peter Tomažič, e-pošta: peter.tomazic@karitas.si, tel.: 01/300–59–61 ali 01/300–59–60. Spletna stran: www.karitas.si ter www.karitas-nm.si/?page_id=95

“Starši, oddajte vlogo za uveljavitev pravice do dodatka”

Ministrstvo ne pošilja več obvestil o izteku pravice

Skupnost centrov za socialno delo poziva vse starše, ki jim poteče pravica do otroškega dodatka, da vlogo čim prej oddajo. V nasprotnem primeru bodo ostali brez dodatka do oddaje nove vloge.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je namreč s 1. aprilom prenehalo pošiljati pisna obvestila prejemnikom otroškega dodatka o izteku njihove pravice. Na Skupnosti centrov za socialno delo opažajo, da je nove vloge v aprilu vložilo le okoli deset odstotkov prejemnikov.

“Pravočasno vložite novo vlogo”
Vse, ki prejemajo otroški dodatek in jim pravica poteče, Skupnost centrov za socialno delo zato naproša, da preverijo, kdaj jim poteče pravica do otroškega dodatka, kar je navedeno v odločbi, in naj pravočasno vložijo novo vlogo, in sicer v kraju, kjer prebivajo.

Pravico do otroškega dodatka starši uveljavljajo z obrazcem DP-3 – vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka, ki je na voljo v knjigarnah in papirnicah, pa tudi na povezavi

http://www.mddsz.gov.si/si/obrazci/#c17011

Kot pomoč pri vpisovanju dohodkov in prejemkov so vlogi priložena tudi navodila za vpisovanje.

Kako se izračuna povprečni mesečni dohodek?
Pravico do otroškega dodatka imajo vsi, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 99 odstotkov povprečne plače v letu 2009, ki je znašala 1.377,52 evra. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom mesecev, na katere se dohodek nanaša, in s številom družinskih članov.

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. Pridobljeni otroški dodatek se izplačuje le na osebni račun vlagatelja.

Vir: (MMC RTV SLO).