Prejem sredstev za pomoč po neurjih in poplavah v letu 2023 – NEURJA (A) in POPLAVE (B)

Za prejem sredstev za pomoč po neurjih in poplavah v letu 2023, lahko oddate vlogo za prvo humanitarno pomoč iz javnih sredstev.

Spoštovani vsi, ki ste bili oškodovani v nedavnih neurjih in zaradi nedavnih poplav, v minulih dneh ste na Karitas že lahko oddali prošnjo za pomoč po poplavah, ki so vas prizadele in vam povzročile materialno škodo. Po svojih močeh smo vam že pomagali iz darov dobrih ljudi, ki smo jih zbrali na Karitas. Tudi v prihodnje vam bomo še stali ob strani in vam pomagali s sredstvi, ki so nam jih zaupali številni dobrotniki, darovalci in donatorji Karitas. Veste tudi, da je tudi Vlada RS vsem oškodovanim v neurjih in v poplavah namenila finančna sredstva za pomoč: zaradi neurij 1.100.000,00 EUR, zaradi poplav pa 10 milijonov evrov, ki jih bosta oškodovancem razdelili humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas (oškodovanim od neurij tudi EHO Podpornica).

Oddaja vloge za prvo humanitarno pomoč iz javnih sredstev

Za prejem sredstev za pomoč po neurjih in poplavah lahko oddate vlogo za prvo humanitarno pomoč iz javnih sredstev. Na voljo sta dve različni pomoči: vloga A je za oškodovane od neurij in toče od 12. 7. do 2. 8. 2023, vloga B pa je namenjena prizadetim od poplav, ki so bile 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Obrazci in vlogi:

V celoti izpolnjeno vlogo (z obveznimi prilogami, zlasti fotodokazili) lahko oddate na lokalni Karitas, pri lokalnem Rdečem križu ali na domači občini. Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 28. avgust 2023.

K vsaki od teh dveh vlog spada tudi ustrezen dokument z imenom MERILA; obvezno si ga preberite.

Pregled in odobritev vlog

Vse prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. O višini dodeljenih sredstev boste ustrezno obveščeni, sredstva pa bodo nakazana na vaš osebni bančni račun. Ker gre za sredstva za prvo humanitarno pomoč, se ne štejejo v dohodek; zato od njih ne boste plačali dohodnine ali izgubili pravic iz javnih sredstev (npr. DSP, otroški ali varstveni dodatek, pravica do izredne denarne pomoči).

V teh časih stiske in preizkušnje vam izražamo svojo bližino in pomoč.
Skupnost Karitas