Škofijska karitas bo pomagala delavcem mirnskega Preventa

Usodo slovenjgraškega podjetja Prevent Global delijo tudi zaposleni v Preventu na Mirni na Dolenjskem. Približno 250 zaposlenih je že od meseca maja na čakanju. Ker delavke in delavci niso prejeli plač, pred vrati pa so šola in plačilo raznih nujnih stroškov, se je na nastalo situacijo odzvala tudi Škofijska karitas Novo mesto. V času, dokler položaj delavcev ne bo urejen, družinam pa zaradi izpada dohodkov grozi vse večja socialna stiska, so se predstavniki sindikata in Škofijske karitas Novo mesto dogovorili, da jim bo Karitas priskočila na pomoč s prehranskimi paketi, plačilom nujnih položnic ter nakupom šolskih potrebščin za njihove otroke. Nujno je namreč, da se zatečeno stanje sanira v smeri zmanjšanja morebitnih socialnih stisk. Upamo, da bo položaj delavcev čimprej urejen na način, ki bo zanje najbolj ugoden.

Vodstvo Škofijske karitas Novo mesto