Prostovoljstvo

Škofijska karitas Novo mesto s prek 450 prostovoljci vrača upanje tistim, ki so jim ga vzeli padci in krivice na življenjski poti.

Vrednota in temeljni način dela

Prostovoljno delo v župnijskih, dekanijskih, mestnih in območnih Karitas je osnovni način delovanja Karitas.

Biti prostovoljec

Prostovoljec je, zaradi svoje vključenosti v župnijsko in lokalno skupnost ter zaradi neposrednega stika s potrebami ljudi v svoji okolici, razumljen in spoštovan kot temeljni in nezamenljiv usmerjevalec in izvajalec karitativne dejavnosti.

Poleg strokovnih delavcev se prostovoljstvo uveljavlja tudi na škofijski in nacionalni ravni Karitas. Organizacije Karitas na vseh ravneh strokovno in duhovno podpirajo ter spremljajo prostovoljce.

Izobraževanje in izpopolnjevanje

Sodelavci in ustanove Karitas si prizadevajo za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje z namenom osebnega oblikovanja ter večje strokovnosti, učinkovitosti in razvojne usmerjenosti pri reševanju stisk.

Škofijska karitas Novo mesto se je tako v svoji skrbi za prostovoljce pridružila strokovnim izobraževalnim programom na nacionalni, in jih izvaja tudi na lokalni ravni. Z rednimi seminarji priznanih strokovnjakov uresničuje svojo zavezo k usposobljenosti prostovoljcev na eni in zagovorništvu in pomoči ogroženih na drugi strani.

Karitativno delo

Sodelavci Karitas  se namreč zavedajo, da karitativno delo ni le nenehno razdajanje ljudem v stiski, temveč hkrati tudi osebnostna rast in učenje s človeškimi, strokovnimi in duhovnimi vidiki. Služenje bližnjemu je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela.

Sodelavci Karitas obravnavajo ljudi v stiski kot svoje bistvene partnerje. Glede na njihove stiske v hitro spreminjajočem se svetu jih spodbujajo k čim večji samostojnosti in odgovornosti za svojo prihodnost. Pri tem upoštevajo njihovo telesno in duševno zdravje.

Zagovorništvo

Karitas daje svoj glas in vsakovrstno oporo tistim, ki so odrinjeni na rob družbe. Zagovorništvo in pomoč jim omogočata, da postanejo sami povzročitelji pozitivnih sprememb v svojem življenju. S tem ohranijo, oziroma si povrnejo samospoštovanje in dostojanstvo.