POKLONI ZVEZEK – zbiranje zvezkov za socialno ogrožene družine s šoloobveznimi otroki

Slovenska karitas že šestnajsto leto zapored vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in otroke v delavnicah s kratkim filmom spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Akcija je bila v preteklih letih zelo odmevna. Tako se je v lanskem letu zbralo več kot 33.000 zvezkov, ki so jih škofijske Karitas razdelile socialno ogroženim otrokom. Tudi letošnja akcija že dobiva lep odmev, saj se je k sodelovanju do sedaj prijavilo že 251 osnovnih šol in 114 vrtcev.

Akcija zbiranja zvezkov bo potekala od 8. maja 2024 do 7. junija 2024.

Ob tem iskrena hvala vsem učiteljem in vzgojiteljem za izvedbo spremljajočih delavnic in spodbudo otrok k solidarnosti.

Na Karitas so se v lanskem letu obrnile številne družine, ki potrebujejo pomoč tudi pri nakupu šolskih potrebščin. Tako je v lanskem letu po vsej Sloveniji 12.964 osnovnošolcev, kar je za skoraj 470 razredov učencev, prejelo večjo pomoč v obliki šolskih potrebščin. Tudi letos številne družine prosijo za pomoč. Še posebej tiste, ki so prizadete zaradi nizkih dohodkov staršev, bolezni in drugih težkih okoliščin.

Otroke in njihove starše prosimo, da poklonijo nov, velik, črtan zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo tovrstno pomoč. Zvezke zbiramo za 13.000 socialno ogroženih otrok, ki jim bo Karitas preko poletja pomagala s šolskimi potrebščinami.

Vsak otrok prejme razglednico na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav … in/ali nariše risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vloži v darovani zvezek. Misli lahko otroci tudi preberejo pred celim razredom. V nekaterih šolah učenci zadnje triade pripravijo tudi koncert ali drug dogodek ter namesto vstopnine zbirajo zvezke. 

Nekaj srčnih misli iz preteklih razglednic, namenjenih sovrstnikom, ki so v stiski:

  • Želim ti vesel in iskren nasmeh ob poklonu tega zvezka. Naj na tvojem obrazu vedno sije sonce.
  • Z glavo pokonci in nasmehom na ustih zakorakaj v novo šolsko leto.
  • Naj ti ta zvezek pomaga razširiti obzorja in te popelje v svet umetnosti in veselja.
  • Želim ti, da ti ta zvezek prinese srečo, veliko zdravja in lepih ocen. Vanj piši, riši in zapiši svoje dobre misli.

Vsak lahko pomaga tudi z SMS sporočilom ZVEZEK5 na 1919 in daruje 5 EUR za pomoč s šolskimi potrebščinami socialno ogroženim osnovnošolcem v Sloveniji. 

Vsa gradiva so dostopna na: www.karitas.si/pokloni-zvezek

Dobrodelna akcija POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI 2024

Slovenska karitas v tem tednu začenja z redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči starejšim, vključevanju trajno nezaposljivih in podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Žal za številne posameznike pomoč Karitas postaja ključnega pomena za preživetje. Revščina ne izbira in resno posega v dostojanstvo vsakega posameznika. Lani je materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Temu se pridružuje preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi, ki živijo sami. Celotna pomoč navedenima skupinama pa je presegla 1,4 mio EUR iz naslova EU hrane, sredstev FIHO in lokalnih skupnosti.   
V lanskoletni dobrodelni akciji se je zbralo 132.779,16 EUR za materialno pomoč na lokalni ravni v obliki hrane ter higienskih pripomočkov in plačilu najnujnejših položnic (stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike …). Del zbranih sredstev je bil namenjen tudi programom socialnega vključevanja, predvsem učenju uporabnih spretnosti, vključevanju v prilagojene oblike dela, aktivaciji preko spremljanega prostovoljstva in v individualno svetovanje. Tudi letos, glede na potrebe, želimo na Karitas učinkovito pomagati v še večjem obsegu.

Zavedamo se, da se v naši skupnosti sooča mnogo zaposlenih posameznikov z izzivi preživetja zaradi minimalnih ali zelo nizkih dohodkov. Zaposlen so v slabše plačanih delovnih mestih, za določen čas in si ne morejo privoščiti kredita za večji nakup, obnovo. Nekateri med njimi si z nadurnim delom prizadevajo zaslužiti dodatna sredstva, vendar jih pri tem ovira bolezen ali druge okoliščine. Številni živijo v podnajemniških stanovanjih. Vse več ljudi se obrača na Karitas po pomoč pri plačilu položnic, saj so se v zadnjih dveh letih hitro povečevali osnovni stroški za hrano in nujne potrebščine. Zato mnoga gospodinjstva z nizkimi prihodki kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči. V to skupino sodi preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, so velikokrat slabše funkcionalni in imajo različne težave v duševnem zdravju. Med njimi so tudi invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni in nesposobni za redno zaposlitev iz različnih razlogov. Pri številnih, se stiske dodatno poglabljajo z zadolženostjo in s težavami pri zagotavljanju pogojev za osnovne bivalne pogoje.

Med številnimi ljudmi, ki živijo z dohodki nižjimi od praga tveganja revščine, so največja skupina, upokojenci. Najtežje pa je za tiste, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Njihova težava je tudi velika osamljenost. Med starejšimi prevladujejo ženske. Prostovoljci so do starejših pozorni tudi s pogovorom, tako da začutijo, da je nekomu mar zanje in da jim je nekdo pripravljen pomagati ne le z materialom pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom.

Del zbranih sredstev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti zadnje let namenjamo tudi  programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Zavedamo se, da aktivacija ali vsakršno tudi prostovoljno delo v človeku spodbudi, da se vključi in vzpostavi stik s sočlovekom, kar mu pomaga pri premagovanju vsakodnevnih težav. Tako je Karitas 1.750 odraslih prejemnikov pomoči v aktivni dobi vključila tudi v različne skupine in v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter v individualno svetovanje. 177 prejemnikov pomoči je vključenih v prostovoljstvo, na osnovi katerega prejemajo dodatek za delovno aktivnost. Vsako leto je na Karitas več kot 30 oseb vključenih preko javnih del. Omogočamo tudi družbeno koristno delo.

Revščina in izključenost prizadene dostojanstvo vsakega človeka in onemogoča njegov osebni razvoj ter življenje, ki presega samo golo preživetje. V okviru akcije spodbujamo delodajalce, da omogočijo ustrezno plačilo za opravljeno delo, kar bi preprečevalo revščino vsaj za zaposlene delavce. Z drugimi deležniki socialne države iščemo tudi rešitve za sistemsko ureditev sekundarnega trga dela, ki bi omogočala tudi prilagojeno urno delo.  Pokojnine, še posebej zajamčene, morajo pri starejših in invalidih omogočati dostojno preživetje. Spodbujanja vključevanja osamljenih v družbo, prostovoljno delo. V kolikor se znajdete v stiski, ne odlašajte. Pravočasno poiščite pomoč. Včasih že s pogovorom sami najdete rešitev.

Vabilo k solidarnosti:

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažete na:      
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
Namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930.
  

Uradne ure v času velikonočnih praznikov

Obveščamo, da v petek 29. marca in ponedeljek 1. aprila na Škofijski karitas Novo mesto uradnih ur ne bo.

Želimo Vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni.

Sodelavci Karitas

Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto

23. marca 2024 je potekal občni zbor Škofijske karitas Novo mesto.

Pričel se je s sv. mašo v cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu, ki jo je daroval novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. Ker je občni zbor sovpadal s praznikom Gospodovega oznanjenja je ob ljudskem petju, vsebinsko in duhovno bogatem obredu dogodek dobil še dodatno praznično vzdušje.

Po sv. maši se je v veliki dvorani Zavoda Friderik I. Barage pričel uradni del občnega zbora. V uvodu sta gospod škof msgr. dr. Andrej Saje in predsednik Škofijske karitas Novo mesto dr. Štefan Hosta nagovorila udeležence in se jim zahvalila za njihovo delo. Po predstavitvi letnega poročila Škofijske karitas Novo mesto je besedo dobil častni gost dr. Stanko Gerjolj. V svojem predavanju z naslovom Mojzes, lik upanja, je skozi življenje Mojzesa ustvarjal povezave z današnjim življenjem, stiskami, ki se jih srečuje vsak posameznik in rešitvami, ki jih prinese upanje. S prikazom, da so svetopisemske osebe v svojih kvalitetah in pomanjkljivostih podobne sleherniku, je osvetlil, da je prav tako tudi vsak zmožen priti do rešitev osebnih stisk, miru in odrešenja.

Z avtorskimi in zimzelenimi melodijami sta občni zbor obogatila pevka Lamai s spremljevalcem. Ob zaključku so se vsi udeleženci ustavili na pogostitvi in druženju pred Zavodom Friderika Ireneja Barage.

Hvala vsem prostovoljcem za delo in trud, ki ga opravite skozi leto. Hvala tudi sodelavcem Škofijske karitas Novo mesto za organizacijo lepega, bogatega dogodka.

Škofijska karitas Novo mesto prejela zahvalo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

30. januarja 2024, je s strani ministra Luke Mesca v okviru Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP), potekal sprejem prostovoljcev partnerskih organizacij Rdečega križa in Slovenske Karitas. Dogodka se je udeležila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

V okviru programa ministrstvo že od leta 2014 dalje zagotavlja pomoč materialno najbolj ogroženim. Z dodeljenimi sredstvi iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (sklad) v višini 29 milijona evrov, letno pomoč prejme več kot 160.000 najbolj ogroženih oseb, največ žensk, starejših, otrok, enostarševskih družin. Približno 3.000 ton hrane (moka, testenine, olje – sončnično in olivno, konzervirana zelenjava – fižol, grah, pelati, med, konzerviran goveji golaž in konzerviran mesni ragu) letno, ki jih je ministrstvo dobavljalo v skladišča humanitarnih organizacij, se je razdeljevalo na več kot 350 razdelilnih mestih Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas po celotni Sloveniji.

Škofijska karitas Novo mesto že od samega začetka sodeluje v programu t.i. EU hrane, ki zagotavlja materialno in psihosocialno pomoč ogroženim osebam na območju Škofije Novo mesto.

Hvala vsem, ker verjamete v naše delo in nas pri tem podpirate ter nam stojite ob strani.